Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6x6 dla OSP Bielawa

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6x6 dla OSP Bielawa” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie pożyczki nr 0158/14/NZ/P z dnia 14.11.2014 r.zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu był zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6x6 dla OSP Bielawa. Kwota udzielonej pożyczki: 234.000,00 zł.

Zakupiony sprzęt to samochód pożarniczy z napędem 6x6, wyposażony w zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę jednozakresową, linię szybkiego natarcia niskociśnieniową o długości węża 40 m na zwijadle oraz wzmocnione zawieszenie mechaniczne.

Zakup wozu bojowego dla OSP Bielawa usprawni działania ratownicze oraz szybką likwidację skutków awarii chemicznych i klęsk żywiołowych. Wpłynie to bezpośrednio na bezpieczeństwo publiczne.

Autor: Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych UMiG Konstancin-Jeziorna

2015-03-23

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer