Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Grodzkiej 17

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza I przetarg nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Konstancin-Jeziorna, położonej przy ul. Grodzkiej 17.

Na podstawie 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) w związku z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 roku poz. 1490 ze zm.) oraz Uchwały nr 193/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Grodzkiej 17 stanowiącej działkę ewidencyjną numer 24 z obrębu 03-02, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.


Do pobrania

Autor: Wydział Gospodarki Nieruchomościami      

2021-02-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer