Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Biuro Komunikacji Społecznej

ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 4 (parter)

Imię i nazwisko – stanowisko Nr telefonu Nr pokoju
Katarzyna Tusińska – kierownik 22 484 24 45 4
Arkadiusz Jaskółowski – inspektor 22 484 24 46 4


Do zakresu Biura Komunikacji Społecznej należą sprawy:współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi;

  1. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji na zadania publiczne, zawieranie umów na dofinansowanie ze środków Gminy, obsługa otwartych konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych przez kluby sportowe i organizacje pozarządowe;
  2. przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy oraz projektów uchwał Rady Miejskiej i projektów zarządzeń burmistrza gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi;
  3. planowanie i realizacja budżetu Biura Komunikacji Społecznej oraz sprawozdawczość w ww. zakresie;
  4. monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi oraz umieszczanie ich na stronie internetowej gminy;
  5. wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej w formie inicjatywy lokalnej;
  6. inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć turystycznych o charakterze lokalnym;
  7. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród sportowych;
  8. współpraca z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Konstancińskim Domem Kultury i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
  9. prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu obywatelskiego.

Autor: Katarzyna Szewczyk

2016-09-01

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer