Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 107 (I piętro)

Imię i nazwisko – stanowisko Nr telefonu Nr pokoju
Paweł Pobuta – kierownik 22 484 24 82 107
Aleksandra Chojczak – inspektor 22 484 24 83 107Do zakresu działania i kompetencji Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych należy:

  1. wskazywanie finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków zewnętrznych dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów;
  2. przygotowanie i składanie wniosków o pozyskanie środków we współpracy z innymi wydziałami i stanowiskami, a w szczególności z Wydziałem Inwestycji i Remontów, Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziałem Dróg Gminnych, Wydziałem Finansowym;
  3. kontaktowanie się z jednostkami udzielającymi gminie wsparcia finansowego oraz dbanie o terminowe przedkładanie im kompletnych wniosków,
  4. bieżące monitorowanie stanu zaawansowania przygotowania wniosków,
  5. pozyskiwanie środków zewnętrznych do realizacji zadań gminy, a w szczególności pozyskiwanie funduszy i dotacji, w tym funduszy unijnych;
  6. sygnalizowanie Burmistrzowi zagrożeń warunkujących uzyskanie środków;
  7. prowadzenie współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy w celu wykorzystania przez nie środków funduszy europejskich;
  8. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych oraz sporządzenie do nich założeń co do pozyskania środków zewnętrznych;
  9. koordynacja i nadzór realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich.

Autor: Katarzyna Szewczyk

2014-03-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer