Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Biuro Prawne

ul. Piaseczyńska 77, pok. nr: 96 i 98 (I piętro)

Imię i nazwisko – stanowisko Nr telefonu Nr pokoju
Aneta Dębek – inspektor 22 484 24 65 98
Monika Wasilewska – radca prawny 22 484 24 66 98
Iwona Czohara – koordynator, radca prawny 22 484 24 67 96
Wiesław Urbanowicz – radca prawny 22 484 24 68 96


Do zakresu Biura Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Burmistrza, Rady Miejskiej oraz komórek organizacyjnych urzędu poprzez:

  1. sporządzanie opinii prawych;
  2. weryfikacje projektów umów i porozumień;
  3. wykonywanie zastępstwa procesowego;
  4. informowanie o prowadzonych sprawach;
  5. prowadzenie aktualnego zbioru przepisów prawnych;
  6. prowadzenie ewidencji spraw sądowych;
  7. sygnalizowanie o stwierdzonych uchybieniach prawnych w działalności urzędu;
  8. przekazywanie informacji wydziałom o bieżących wydawanych aktach prawnych w zakresie ich właściwości.

Radcowie prawni świadczą pomoc prawną zgodnie z przepisami odrębnymi na warunkach określonych w umowach zawartych z burmistrzem, któremu bezpośrednio podlegają.

Autor: Katarzyna Szewczyk

2014-03-23

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer