Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 107 (I piętro)

Imię i nazwisko – stanowisko Nr telefonu Nr pokoju
Renata Skonieczna – kierownik 22 484 24 80 105
Ewelina Łukasiuk – inspektor 22 484 24 81 105


Do zadań Biura Zamówień Publicznych należą sprawy związane z prowadzeniem postępowań o zamówienie publiczne, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych uwzględniających specyfikę urzędu oraz zmieniający się stan prawny;
 2. opracowywanie wzorów dokumentacji przetargowej;
 3. prowadzenie centralnego rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. sporządzanie wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wydanie stosownych decyzji administracyjnych;
 5. sporządzanie sprawozdań rocznych;
 6. współpraca z Biurem Prawnym w zakresie prawa zamówień publicznych;
 7. dbałość o staranne przestrzeganie prawa we wszystkich procedurach dotyczących zamówień publicznych dokonywanych przez gminę;
 8. opiniowanie wszelkich czynności podejmowanych przez wydziały w trakcie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 9. opiniowanie wszelkich dokumentów przygotowywanych przez wydziały w trakcie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 10. sporządzanie dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. uzgadnianie z wydziałami wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 12. udział w komisjach przetargowych;
 13. ogłaszanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;
 14. reprezentowanie gminy wraz z przedstawicielem komórki wnioskującej o udzielenie zamówienia w trakcie postępowania odwoławczego.

Autor: Katarzyna Szewczyk

2014-03-13

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer