Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr

ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 84 (I piętro)

Imię i nazwisko – stanowisko Nr telefonu Nr pokoju
Katarzyna Cieślak – główny specjalista 22 484 23 16 84
Katarzyna Szewczyk – inspektor 22 484 23 17 84


Do zakresu Wieloosobowego Stanowiska ds. Kadr należą sprawy:prowadzenie akt i  spraw osobowych organów gminy, urzędu oraz kierowników  jednostek organizacyjnych gminy;

  1. prowadzenie spraw  związanych z gospodarką etatami i funduszem płac;
  2. prowadzenie dokumentacji dotyczącej dyscypliny pracy (lista obecności, karty urlopowe, ewidencja czasu pracy);
  3. prowadzenie spraw emerytalnych, rentowych;
  4. współpraca ze stanowiskiem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie spraw pracowniczych;
  5. składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu  odtworzenia  akt sądowych;
  6. udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
  7. udzielanie pomocy i informacji organom rentowym;
  8. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników samorządowych;
  9. sporządzenie planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok budżetowy;
  10. sporządzenie wykazu pracowników uprawnionych do otrzymania dofinansowania z ZFŚS do indywidualnego wypoczynku dla pracownika oraz  dziecka w wieku do lat 14.

Autor: Katarzyna Szewczyk

2014-03-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer