Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Sekretarz i skarbnik gminy

Bożena Pindelska
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna

Kontakt: tel. 22 48 42 314

Podległe wydziały:

  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
  • Biuro Rady Miejskiej,
  • Urząd Stanu Cywilnego,
  • Kancelaria,
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  • Samodzielne stanowisko ds. BHP.

Sekretarz gminy przyjmuje codziennie, w godzinach pracy urzędu.


Dariusz Lipiec

Skarbnik Gminy Konstancin-Jeziorna

Kontakt: tel. 22 4842 315

Zastępca Skarbnika Gminy Konstancin-Jeziorna – Katarzyna Żuber

Podległe wydziały:

  • Wydział Finansowy.

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer