Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Rezerwat ornitologiczny Wyspy Zawadowskie

Rezerwat "Wyspy Zawadowskie" został utworzony w grudniu 1998 roku. Obejmuje wody z kępami, wyspami i część brzegów Wisły w mieście Józefów (poniżej osady Dębinki), a także miejscowości: Obórki, Kępa Oborska i Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna, częściowo - Wisłę z brzegami w dzielnicach Wilanów (na Kępie Zawadowskiej) i Wawer - (w Błotach) m. st. Warszawy.

Rezerwat Wyspy Zawadowskie powstał, dzięki wieloletnim staraniom Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 530 ha, z tego 185 ha wód i jest jednym z 15 utworzonych dotychczas na Wiśle rezerwatów ornitologicznych, 13 z tych rezerwatów znajduje się w województwie mazowieckim. Grunty rezerwatu stanowią w całości własność Skarbu Państwa, a dzięki działaniom Fundacji "Ja Wisła" - zostały oznakowane w 2007 roku tablicami informacyjnymi.
Rezerwatem tym, podobnie jak pozostałymi w województwie mazowieckim, zarządza i odpowiada za stan chronionej w nim przyrody - Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie, porządku i bezpieczeństwa pilnują funkcjonariusze z Komisariatu Policji Rzecznej w Warszawie.

Na terenie rezerwatu obowiązuje szereg zakazów i ograniczeń dla dobra chronionych w nim rzadkich i ginących ptaków, związanych z Wisłą - na przykład rybitw, mew, sieweczek, zimorodków, jaskółek brzegówek i wielu gatunków dzikich kaczek oraz traczy. 

Oto niektóre z nich:

- zakaz przebywania poza miejscami do tego przeznaczonymi,

- uprawianie żeglugi wyłącznie po ustalanym przez służby wodne szlaku żeglugowym, z zakazem przebywania na wszelkich wyspach,

- zakaz śmiecenia, palenia ognisk, hałasowania, biwakowania, wjazdu pojazdów itp.
Na obszarze rezerwatu dozwolone jest wędkowanie, lecz wyłącznie dla uprawnionych do tego członków Polskiego Związku Wędkarskiego, posiadających opłaconą kartę wędkarską.

Autor: Inf. własna na podstawie - wislawarszawska.pl

2014-09-18

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer