Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Trasy piesze i rowerowe

›Mimo bliskości Warszawy okolice Konstancina-Jeziorny zachowały swój naturalny charakter. Sprzyja to rozwojowi rekreacji i turystyki weekendowej, która przyciąga licznych spacerowiczów i miłośników dwóch kółek. Do ich dyspozycji jest kilka szlaków turystycznych - pieszych i rowerowych.


Piesze szlaki turystyczne:

Wszystkie piesze szlaki, można je również pokonać na rowerze, schodzą się lub mają swój początek przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego w Konstancinie-Jeziornie:

  • Zielony - prowadzi przez Królewską Górę i Nowe Wierzbno, a dalej tereny leśne Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w kierunku południowym. W okolicach Czarnowa opuszcza obszar Gminy Konstancin-Jeziorna i kieruje się w stronę Zalesia Górnego, przez Lasy Chojnowskie, Ustanówek do Złotokłosu. Długość odcinka Konstancin-Ustanówek 16 km, cały szlak - 34 km.
  • Czarny - prowadzi po zamkniętej pętli przez zabytkowy teren Konstancina, Las Oborski, Skolimów, deptak nad rzeką Jeziorką i Park Zdrojowy. Długość pętli 8,8 km.
  • Żółty - prowadzi przez zabytkowy teren Konstancina, Las Oborski, Łyczyn i Cieciszew nad Wisłę. We wsi Dębówka opuszcza obszar gminy Konstancin-Jeziorna i kieruje się dalej na południe do Góry Kalwarii. Długość odcinka Konstancin-Słomczyn - 6,5 km, Słomczyn-Góra Kalwaria (dworzec autobusowy) - 12,5 km. Łącznie 19 km.
  • Niebieski - prowadzi z Ursynowa, przez Las Kabacki, Konstancin (Park Zdrojowy), Obory (Dwór w Oborach), rezerwat Łyczyńska Olszyna, Łyczyn, Las Oborski. W okolicach Czarnowa opuszcza obszar Gminy Konstancin-Jeziorna i kieruje się w stronę Zalesia Górnego. Długość odcinka Kabaty-Konstancin 9 km, a Konstancin-Zalesie Górne (do stacji PKP) - 20,6. Łącznie 29,6 km.


Tematyczne ścieżki spacerowe:


"Szlakiem spacerów Stefana Żeromskiego" 

Stefan Żeromski jest jednym z bardziej znanych pisarzy, którzy mieszkali w Konstancinie. Latem chodził na spacery po okolicznych lasach, polach i łąkach, gdzie szukał natchnienia, a także pomysłów do swoich książek. Najczęściej spacerował w towarzystwie córki Moniki i psa Puka. Pisarz żywo interesował się historią okolicy, a także aktualnymi wydarzeniami, co znalazło swój oddźwięk w jego dziełach.

Proponujemy dwie trasy: Szlakiem spacerów Żeromskiego – czas 3 h, oraz Ze Stefanem Żeromskim do Skolimowa – 2 h. Szczegółowy opis obydwu tras w przewodniku Stanisława Hofmana i Doroty Zając, do ściągnięcia poniżej. 

Szlakiem spacerów Stefana Żeromskiego


"Śladami sławnych rodów"

Podążając tym szlakiem będziemy mogli obejrzeć wille wzniesione przez przedstawicieli znanych warszawskich rodów. Ludzie przeminęli, ale pamięć o nich tli się jeszcze w opowieściach starych mieszkańców bądź bywalców dawnego Konstancina. Zapraszamy na wycieczkę w głąb historii, którą ułatwi nam przewodnik autorstwa Tadeusza Stanisława Światka (do ściągnięcia z linku poniżej). Długość trasy: ok. 3 km, czas: ok. 1 h.

Śladami sławnych rodów


"Śladami modernizmu"

Od końca lat dwudziestych XX wieku, aż do wybuchu wojny, na terenie letniska, a szczególnie
Królewskiej Góry, powstało wiele podmiejskich, często luksusowych rezydencji. Właściciele
posesji, wśród nich bogaci przedsiębiorcy, adwokaci i lekarze, chętnie powierzali wykonanie
projektów wybitnym architektom. Można przypuszczać, że był to z ich strony przejaw właściwie pojmowanego snobizmu. Do dobrego tonu należało posiadanie willi w modnym stylu, zaprojektowanej przez najlepszych architektów, których dzieła powstawały w wielu miastach
II Rzeczpospolitej. Niestety, po 1945 roku międzywojenna „pudełkowata“ architektura z wiadomych
względów uznana została za burżuazyjną i wrogą ludowym hasłom. Do dnia dzisiejszego pozostało z niej niewiele. Na wycieczkę wspominając konstanciński modernizm z przewodnikiem autorstwa Tomasza lachowskiego (do ściągnięcia z linku poniżej). Długość trasy: 6,6 km, czas: ok. 2 h.

Śladami modernizmu


"Artyści dawnego Konstancina"

Przedwojenny Konstancin gościł wielu artystów. Mieszkali tu lub bywali przedstawiciele ówczesnych elit, profesorowie i rektorzy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie, prezesi towarzystw
wspierających rozwój sztuk, znani malarze, rysownicy i rzeźbiarze. Po II wojnie światowej w Konstancinie istniała niewielka grupa artystyczna, której działalność przybrała formę istniejącego przez dwa lata Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości. Idąc zarysowanym tu szlakiem poznamy
większość tych postaci, a także miejsca – malownicze konstancińskie wille – z którymi były związane. Autorką przewodnika ułatwiającego zwiedzanie i poznawanie jest Hanna Kaniasta. Długość trasy: 3,3 km, czas: ok. 1 h.

Artyści dawnego Konstancina


"Z wizytą na Urzeczu"

Nadwiślańska część gminy Konstancin-Jeziorna, a więc tereny położone na zalewowym i częściowo nadzalewowym tarasie poniżej wysokiej rzecznej skarpy, przynależą do Urzecza – gwarowo nazywanego Łurzycem – odrębnego i niezwykle barwnego mikroregionu etnograficznego rozciągającego się po obydwu brzegach Wisły, pomiędzy dawnymi ujściami Pilicy i Wilgi a mokotowskimi Siekierkami i prawobrzeżną Saską Kępą. W poznawaniu tej krainy pomoże nam przewodnik, autorami którego są Łukasz Maurycy Stanaszek oraz Paweł Komosa. Wersja podstawowa – długość trasy: ok. 28 km, czas: 1,5–2 godziny, przebieg drogami asfaltowymi
wersja pełna wraz ze szlakami pobocznymi – długość trasy: ok. 35 km, czas: ok. 2–3 godziny, przebieg drogami asfaltowymi i gruntowymi, część trasy wymaga pokonania jej pieszo.

Z wizytą na Urzeczu


"Kapliczki, krzyże i przydrożne figury"

Krzyże, kapliczki i figury przydrożne są nieodłącznym elementem krajobrazu polskiego. Kapliczki i krzyże stawiano najczęściej na rozstajach dróg, bo – jak mawiano: „diabeł ogonem tam zamiata”. Lokalizowano je również przy wejściu do wsi, w siedliskach złych demonów (wieszano np. na wierzbach uważanych za czarcie domostwa), na granicach poszczególnych parafii, na mogiłach
ludzi pochowanych w polu lub lesie, w miejscach objawień, a także koło studzien lub źródeł, których
wodę uważano za cudowną (np. źródełko św. Antoniego w pobliskiej Górze Kalwarii). Poznanie tego świata ułatwi nam Adam Zyszczyk, autor przewodnika.

Kapliczki, krzyże i przydrożne figury


"Z dziejów przemysłu"

Przeważający teren obecnej gminy Konstancin-Jeziorna przez większą część swej historii stanowił obszar rolniczy, na którym prowadzono gospodarkę folwarczną. Jednak historia tych terenów nierozerwalnie związana jest z produkcją papieru. Spacer tym szlakiem pozwoli odkryć i poznać ślady innych zakładów produkcyjnych. Długość trasy: ok. 4 km, czas: pieszo ok. 1 h, rowerem ok. 30 min. Przez dzieje konstancińskiego przemysłu przeprowadzi nas Paweł Komosa, autor przewodnika zamieszczonego w poniższym linku..

Z dziejów przemysłu


"Filmowy Konstancin"

Położenie gminy Konstancin-Jeziorna, jej walory krajobrazowe, wspaniała zabytkowa architektura, bliskość stolicy, a także mieszkający tu oraz przebywający czasowo w pobliskim ZAiKS-ie i Domu
Literata w Oborach związani z filmem twórcy – to wszystko wpłynęło na popularność miejscowości w świecie X Muzy. Długość trasy przygotowanej i opisanej przez Adama Zyszczyka wynosi ok. 13 km, czas spaceru: ok. 2,5 h.

Filmowy Konstancin


"Szlak kolejki wilanowskiej"

Z Konstancinem-Jeziorną związana jest najstarsza podwarszawska kolejka wąskotorowa do transportu zbiorowego – kolej wilanowska. W 1891 roku Wiktor Magnus i inż. Henryk Huss założyli spółkę handlową i w kwietniu tego samego roku rozpoczęto układanie pierwszego odcinka torów. Trasę od Belwederu (dzisiaj okolice Belwederskiej i Spacerowej) do Czerniakowa otworzono w maju
1891 roku, a rok później kolej dojeżdżała już do samego Wilanowa. Dokładny opis szlaku i interesujące informacje przygotował Adam Zyszczyk w przewodniku zamieszczonym poniżej.

Szlak kolejki wilanowskiej


"Szlak dla osób, których chodzenie nie jest mocną stroną"

Konstancin-Jeziorna zaprasza wszystkich. Osoby, których sprawność ruchowa nie jest najmocniejszą stroną, w naszym mieście mogą poruszać się bez problemów. Dotrzeć tutaj można autobusami MZA. Cały tabor autobusowy na tej trasie jest niskopodłogowy. Centrum Konstancina-Jeziorny jest w całości dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Chodniki mają spadki,
co ułatwia jazdę wózkom. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że osoby poruszające się na wózkach przyjeżdżają najchętniej w okolice tężni. I właśnie dla nich zostało zarezerwowane pięć dużych miejsc parkingowych przy ulicy Źródlanej. Dla osób, które chciałyby poznać zabytki Konstancina, proponujemy specjalną trasę turystyczną. Na spacer zaprasza Elżbieta Rydel-Piskorska, autorka przewodnika zamieszczonego poniżej. 

Szlak dla osób, których chodzenie nie jest mocną stroną


Rowerowe szlaki turystyczne

  • Niebieski - prowadzi z dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do Góry Kalwarii i Czerska terenami nadwiślańskimi. Po drodze przechodzi przez centrum Konstancina-Jeziorny. Trasa: Las Kabacki, Ogród Botaniczny PAN, Konstancin, wzdłuż rzeki Jeziorki do ronda Jana Pawła II przy C.H. Stara Papiernia, Obory, Goździe, Cieciszew. We wsi Dębówka szlak opuszcza obszar gminy Konstancin-Jeziorna.
  • Czarny - jest to wariant szlaku niebieskiego. Przy dworze w Oborach skręca w prawo i prowadzi przez tereny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, najpierw Las Oborski, następnie przez Lasy Chojnowskie w kierunku Zalesia Górnego. W okolicach Czarnowa szlak opuszcza obszar Gminy Konstancin-Jeziorna.
  • Żółty - wariant szlaku czarnego. Prowadzi przez Las Oborski inną trasą niż szlak czarny - kieruje dalej na południe w okolice wsi Kawęczynek, a następnie przez Borowinę do Czarnowa, gdzie ponownie łączy się z czarnym szlakiem.

Autor: Archiwum

2014-02-11

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer