Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

Do 17 lutego Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. Łączna pula pieniędzy do podziału wynosi 290 tys. zł.

Piaseczyńskie starostwo prowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na co?

Wsparcie finansowe można otrzymać między innymi na organizację i udział w festiwalach, konferencjach czy warsztatach artystycznych; wydanie niekomercyjnych publikacji książkowych i multimedialnych; inicjatywy służące upowszechnianiu tradycji, miejsc pamięci i postaw patriotycznych, a także podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.

Terminy

Otwarty konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym roku łączna pula pieniędzy przeznaczonych na realizację projektów wynosi 290 tys. zł, w tym 150 tys. zł na kulturę i 185 tys. zł na sport. Podobnie jak w ubiegłym roku, oferty należy składać poprzez generator wniosków Witkac (www.witkac.pl) w terminie do 17 lutego 2022 r. Szczegóły dostępne są na stronie: www.piaseczno.pl.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/starostwo-oglosilo-konkurs-dla-organizacji-pozarzadowych


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/starostwo-oglosilo-konkurs-dla-organizacji-pozarzadowych

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2022-02/ngo_powiat.jpg?h=8dcce607&itok=Ekm1r24P