Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Uchodźcom z Ukrainy przysługuje jednorazowe świadczenie

Od środy (16 marca) w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Rycerskiej 13 w Konstancinie-Jeziornie obywatele Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, mogą składać wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. Są one przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Uchodźcom z Ukrainy, którym pobyt w Polsce został uznany za legalny i którzy uzyskali już numer PESEL, od środy (16 marca) przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To wsparcie finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków związanych z zakupem żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłatami mieszkaniowymi.

Kto uprawniony?

Uprawnieni do otrzymania tego świadczenia są:

 • obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich państwa;
 • obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną przyjechali do Polski z powodu wojny;
 • małżonkowie obywateli Ukrainy, o ile przybyli oni do naszego kraju bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z wojną;
 • dzieci uchodźców.

W przypadku dzieci, wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.  

Gdzie składać?

Wnioski o wypłatę świadczenia należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie (ul. Rycerska 13). Do obsługi interesantów przygotowano 4 stanowiska, które czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00. Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu (w alfabecie łacińskim).

Co trzeba mieć?

We wniosku trzeba wpisać dane (swoje i małoletnich dzieci): imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, płeć oraz aktualny adres pobytu w gminie Konstancin-Jeziorna. Należy także mieć ze sobą następujące dokumenty (swoje i dzieci):

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy (np. paszport);
 • informację o dacie wjazdu na terytorium Polski;
 • zaświadczenie o nadaniu nr PESEL.

Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód i nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 22 756 34 84 wew. 22. 


 
З середи (16 березня) у Центрі соціального забезпечення за адресою вул. Рицерська 13 у м. Констанцин-Єзерна, громадяни України, які внесені до реєстру PESEL, можуть подавати заяви на одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих. Вони приймаються з понеділка по п'ятницю з 9.00-15.00. 
 
Біженці з України, перебування яких у Польщі визнано законним і які вже отримали номер PESEL, з середи (16 березня) мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу. Це фінансова підтримка, призначена для самозабезпечення, зокрема для покриття витрат, пов’язаних із придбанням продуктів харчування, одягу, взуття, засобів особистої гігієни та оплати житла. 

Хто має право? 

   Особи, які мають право на отримання цієї допомоги це:  

 • ромадяни України, які прибули до Польщі у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території їхньої країни; 
 • громадяни України, які мають Карту поляка, які приїхали до Польщі з найближчою родиною через війну; 
 • чоловік/дружина громадянина України, якщо вони прибули до нашої країни безпосередньо з території України у зв'язку з війною; 
 • діти біженців. 

 У випадку дітей заява подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною. 

Куди подавати? 

Заяву на виплату допомоги подавати особисто в Центр соціального захисту в м. Констанцин-Єзерна (вул. Рицерська, 13). Для обслуговування клієнтів підготовлено 4 стенди, які працюють з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 15.00. Заявки можна завантажити та заповнити на місці (латинським шрифтом). 

Що потрібно мати? 

У заяві необхідно ввести дані (ваші та неповнолітніх дітей): ім’я (імена) та прізвище, дату народження, громадянство, стать та поточну адресу проживання в ґміні Констанцин-Єзерна. Ви також повинні мати при собі такі документи (ваші та ваших дітей): 

 • документ, що є підставою для перетину кордону (наприклад, паспорт); 
 • відомості про дату в'їзду на територію Польщі; 
 • свідоцтво про надання номера PESEL. 

Допомога надається незалежно від доходів і загальне сімейне опитування не проводиться. 
 
Більш детальну інформацію можна отримати в Центрі соціального захисту населення за телефоном: 22 756 34 84 і натиснути 22.
 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/ukraina-aktualnosci/uchodzcom-z-ukrainy-przysluguje-jednorazowe-swiadczenie


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/ukraina-aktualnosci/uchodzcom-z-ukrainy-przysluguje-jednorazowe-swiadczenie

Załączniki
 • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
 • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2022-03/OPS_0.jpg?itok=uRRx1NVo