Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Ostatnie dni na usunięcie tablic i urządzeń reklamowych

Już tylko do najbliższego czwartku (28 kwietnia) jest czas na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych do zapisów obowiązującej w gminie Konstancin-Jeziorna tzw. uchwały krajobrazowej. Po tym terminie trzeba liczyć się z karami pieniężnymi.  

Koniec chaosu reklamowego w gminie Konstancin-Jeziorna staje się faktem. Z przestrzeni publicznej znikają tablice i urządzenia reklamowe, które nie spełniają zapisów, obowiązującej od 28 kwietnia 2021 r., tzw. uchwały krajobrazowej. W ostatnich dniach szpetne szyldy zostały zdjęte m.in. z budynku przy ul. Wilanowskiej 1. 

Ostateczny termin

Przyjęta przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna tzw. uchwała krajobrazowa wprowadziła nowe zasady estetyzacji przestrzeni publicznej. Zgodnie z dokumentem na obszarze całej gminy obowiązuje całkowity zakaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem szyldów informujących o działalności gospodarczej prowadzonej w danej nieruchomości. Dla istniejących nośników reklamy już 28 kwietnia mija 12-miesięczny okres dostosowawczy. W praktyce oznacza to, że do najbliższego czwartku z przestrzeni publicznej powinny zniknąć wszystkie tablice i urządzenia, które są niezgodne z zapisami wspomnianej uchwały. 

Będą kary

Podmiot, który umieścił tablicę lub urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały musi się liczyć z karą pieniężną. Jeżeli nie jest możliwe jego ustalenie, odpowiedzialność spada na właściciela, użytkownika wieczystego lub posiadacza samoistnego nieruchomości lub obiektu budowlanego. Na wysokość kary składa się opłata stała, wynosząca 112 zł, oraz opłata zmienna – 10 zł za każdy metr kwadratowy pola powierzchni reklamy – za każdy dzień, licząc od daty wszczęcia postępowania administracyjnego przez konstanciński magistrat. Powyższe stawki określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (art. 19 pkt 1 lit. g i h) oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (art. 37d ust. 9). 

Zapoznaj się z treścią uchwały

Z treścią uchwały krajobrazowej można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie przestrzenne/Uchwała krajobrazowa. Położenie nieruchomości w strefie ochrony uzdrowiskowej można sprawdzić na stronie Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej: gsip.konstancinjeziorna.pl.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/ostatnie-dni-na-usuniecie-tablic-i-urzadzen-reklamowych


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/ostatnie-dni-na-usuniecie-tablic-i-urzadzen-reklamowych

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2021-12/uchwa%C5%82a%20zdj%C4%99cie.jpg?h=77681e4d&itok=cplpvyh_