Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Bielawa

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie ponownie nawiązała partnerską współpracę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. W ramach dobrosąsiedzkiej pomocy druhowie otrzymali wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego.

Celem współpracy, realizowanej w ramach 4. edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna poprzez wsparcie lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu ratowniczego.

Zakupiony sprzęt

Jednostka w Bielawie, dzięki otrzymanym środkom finansowym, zakupiła pod koniec lipca wyposażenie do namiotu pneumatycznego. Są to m.in. krzesła, łóżka i stoły polowe, a także lampy namiotowe LED oraz nagrzewnice. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany podczas działań związanych z ratownictwem, m.in. może służyć do odizolowania osób poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych, zabezpieczenia osób tymczasowo ewakuowanych z zagrożonego obszaru przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

O programie

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez PSE, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronach: raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.
 

Napis PSE[2]

www.pse.pl

 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/nowy-sprzet-ratowniczy-dla-osp-bielawa-0


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/nowy-sprzet-ratowniczy-dla-osp-bielawa-0

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2022-08/DSC_9360%20kopia.jpg?h=3b07e597&itok=MhousQ7G
  • [2] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/pliki/logotypy%20znaki%20graficzne/pse_0.png