Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Gmina przekazała laptopy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Gmina Konstancin-Jeziorna we wtorek (9 sierpnia) przekazała sprzęt komputerowy w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR". Nowe laptopy trafiły do uczniów z rodzin, których członkowie pracowali dawniej w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Uczące się wnuki oraz dzieci osób, które pracowały kiedyś w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, mogły otrzymać nowoczesny sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu i niezbędne akcesoria. To wszystko w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

Nowy sprzęt

Pod koniec marca gmina Konstancin-Jeziorna podpisała ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Konstanciński samorząd otrzymał 13 tys. zł. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup komputerów przenośnych z urządzeniami peryferyjnymi oraz akcesoriami i niezbędnym oprogramowaniem umożliwiających naukę zdalną. Sprzęt został też ubezpieczony.

Przekazanie laptopów

We wtorek (9 sierpnia) nowe laptopy trafiły do uczniów z 6 rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie byli zatrudnieni w PGR-ach. – Niech ten sprzęt dobrze wam służy – podkreślił Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – Umiejętnie z niego korzystajcie – zarówno do nauki, jak i zabawy.

 

logotypy[2]
 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/gmina-przekazala-laptopy-dla-dzieci-z-rodzin-popegeerowskich


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/gmina-przekazala-laptopy-dla-dzieci-z-rodzin-popegeerowskich

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2022-08/20220809_120820.jpg?h=f6b840c2&itok=F5-kt7wa
  • [2] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/pliki/logotypy%20PGR.jpg