Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


30 grudnia ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej

W najbliższy piątek (30 grudnia) o godz. 11.00 odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek burmistrza Kazimierza Jańczuka i będzie dotyczyć wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok oraz prognozie finansowej na lata 2023–2030.

52. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna będzie miała charakter mieszany – część rajców zasiądzie w sali posiedzeń ratusza, a część weźmie udział w obradach poprzez platformę internetową.

Zwiększone dochody i wydatki

Tym razem w porządku nadzwyczajnego posiedzenia, zwołanego na wniosek burmistrza Kazimierza Jańczuka, znalazły się dwa projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowania. Dotyczą one zmian w budżecie na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2030. Dochody gminy zwiększą się o środki pozyskane z Polskiego Ładu na dofinansowanie przebudowy ul. Powsińskiej w Bielawie oraz o dotację celową na realizację projektów w ramach Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Konieczne jest także zwiększenie wydatków m.in. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych w Cieciszewie) oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac polegających na uzupełnieniu fragmentu wodociągu w Gassach).

Oto szczegółowy porządek 52. sesji Rady Miejskiej:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzeni kworum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030.
  5. Zamknięcie obrad.

Transmisja w Internecie

Obrady będą transmitowane na żywo w Internecie na platformie eSesja (esesja.tv). Projekty uchwały Rady Miejskiej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały RM.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/30-grudnia-ostatnia-w-tym-roku-sesja-rady-miejskiej


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/30-grudnia-ostatnia-w-tym-roku-sesja-rady-miejskiej

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2022-12/sesja%2051.JPG?h=5f59292f&itok=gpHJiGJk