Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Uczniowie w hołdzie bohaterom powstania styczniowego

Z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie uczcili pamięć bohaterów walk narodowowyzwoleńczych. Dzieci i młodzież odwiedzili groby powstańcze oraz miejsca pamięci w powiecie piaseczyńskim.

Powstanie styczniowe zostało ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 roku. Był to jeden z największych zrywów niepodległościowych w historii Polski, wymierzony przeciwko władzy carskiej. Choć przegrane, stało się jednym z najważniejszych symboli polskiego dążenia do niepodległości. W minioną sobotę, w 160. rocznicę tamtych wydarzeń, Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny Traper zorganizował rajd turystyczny szlakiem powstańczych miejsc w powiecie piaseczyńskim.

Na powstańczych grobach

Razem z wychowawcami i nauczycielami – Wojciechem Guszkowskim, Marią Guszkowską, Magdaleną Dąbrowską oraz Emilią Kamać – uczniowie zapalili znicze na zbiorowym grobie powstańców na cmentarzu parafialnym w Piasecznie oraz na mogile 18-letniego Ignacego Robaka w Cieciszewie. Był on czeladnikiem papierni w Jeziornie, a w styczniu 1863 r. poszedł, jak wielu jego rówieśników, bić się o wolność. Ranny w bitwie pod Chojnowem zmarł 27 maja 1863 r. W tajemnicy został pochowany na parafialnym cmentarzu. Dopiero kilka lat temu udało się odnaleźć jego grób i przywróć o nim pamięć.

Miejsca pamięci

Uczniowie złożyli również wiązanki kwiatów pod pomnikiem w Cieciszewie, Pilawie – w miejscu pamięci bitwy pod Chojnowem oraz w Henrykowie-Uroczu na symbolicznej powstańczej mogile. Spotkali się też z historykiem Dawidem Miszkiewiczem, absolwentem Dwójki, a na zakończenie rajdu zdobytą wiedzę mogli sprawdzić w przygotowanym dla nich teście. Podczas wyprawy trzy osoby zostały wyróżnione za systematyczną pracę w kole Traper. Herb powstania klubu otrzymali Kalina Misiak ze Szkoły Podstawowej nr 2, Aleksander Ruszkiewicz ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 i  Piotr Ruszkiewicz – rodzic z SP nr 5.

Galeria zdjęć

[photo-gallery:2958]

 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/uczniowie-w-holdzie-bohaterom-powstania-styczniowego


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/uczniowie-w-holdzie-bohaterom-powstania-styczniowego

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2023-01/2.jpg?h=04587cd6&itok=UNouxTOi