Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Blisko 90 proc. gminy objęte miejscowymi planami

Już 88 proc. powierzchni gminy Konstancin-Jeziorna pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W ciągu ostatnich 11 lat samorząd przyjął aż 57 takich dokumentów, a 13 zmienił. Wszystkie MPZP dostępne są w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej.

Obecnie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obowiązuje 89 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które pokrywają 88 proc. jej powierzchni. Dla porównania – w 2010 r. było to 59 proc. W latach 2011–2022 konstanciński samorząd przyjął aż 57 MPZP oraz 13 zmienił. Wszystkie plany dostępne są w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem: gsip.konstancinjeziorna.pl.

Portal GSIP

Gminny System Informacji Przestrzennej został uruchomiony w 2013 r. Nieprzerwanie od czasu jego powstania jest obsługiwany przez pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy – bez zaangażowania zewnętrznych wykonawców, którzy na bieżąco aktualizują udostępniane dane oraz dbają o jego funkcjonalność. Portal GSIP jest szeroko wykorzystywany w bieżącej pracy pracowników urzędu.

Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku modułów, które umożliwiają m.in. przeglądanie danych przestrzennych oraz zapoznanie się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonymi do publicznego wglądu. Na stronie dostępny jest również szczegółowy wykaz aktów planowania przestrzennego, gdzie dostępne są wszystkie teksty uchwał dotyczących obecnie obowiązujących MPZP, w tym załączniki graficzne oraz dane przestrzenne.

W GSIP udostępniane są także aktualne oraz archiwalne zdjęcia lotnicze gminy Konstancin-Jeziorna, wykonane w różnych latach. Od 2013 r. ortofotomapy są pozyskiwane przez gminę corocznie. Są to zdjęcia wysokiej jakości z wysoką rozdzielczością przestrzenną (5 cm) w barwach naturalnych (RGB).


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/blisko-90-proc-gminy-objete-miejscowymi-planami


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/blisko-90-proc-gminy-objete-miejscowymi-planami

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2023-02/mapki.jpg?h=e1c9df0e&itok=o6XPYoZV