Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Zostaw swój podatek PIT w gminie Konstancin-Jeziorna

Trwa okres rozliczeń z fiskusem za 2022 rok. A my przypominamy i zachęcamy. Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Konstancin-Jeziorna, tu zostaw swój podatek PIT. Dla samorządu stanowi on znaczną część dochodów, z których realizowane są liczne inwestycje m.in. budowy dróg i sieci wodno-kanalizacyjnych. Środki te przeznaczane są także na oświatę, edukację, kulturę i sport oraz transport publiczny. 

15 lutego ruszyło rozliczanie PIT-ów za 2022 r. Wpływy z nich dla samorządów lokalnych są znaczną częścią dochodów, z których finansowane są m.in. inwestycje, transport publiczny, oświata czy działania kulturalne i sportowe, dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy płacili podatki według faktycznego miejsca zamieszkania. Pamiętajmy o tym rozliczając się z fiskusem. Na złożenie deklaracji PIT jest czas do 2 maja 2023 r. 

To proste

Do prawidłowego rozliczenia PIT należy przyjąć adres, pod którym mieszkaliśmy na 31 grudnia roku, za jaki jest on składany. Natomiast w samej deklaracji wpisujemy – w części A – Urząd Skarbowy w Piasecznie, któremu podlega gmina Konstancin-Jeziorna, a w części B – miejsce faktycznego zamieszkania, nie zameldowania. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy. Natomiast przedsiębiorcy informują skarbówkę o wszelkich zmianach za pomocą formularza CEIDG-1.

Zainwestuj w gminę

Pieniądze z podatku dochodowego trafiają w 38,40 proc. do budżetu gminy, w której mieszka podatnik, reszta zasila budżet państwa. Dzięki tym środkom konstanciński samorząd może się rozwijać, rozbudowywać infrastrukturę, realizować zadania pomocy społecznej czy utrzymywać placówki oświatowe. Pieniądze  te przeznaczane są także na kulturę i sport, ochronę zdrowia oraz transport publiczny. Swój podatek w Konstancinie-Jeziornie rozlicza już 98 proc. mieszkańców, za co dziękujemy.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/podatki-i-oplaty/zostaw-swoj-podatek-pit-w-gminie-konstancin-jeziorna


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/podatki-i-oplaty/zostaw-swoj-podatek-pit-w-gminie-konstancin-jeziorna

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2023-02/pit_m.jpg?h=498c52b9&itok=cIxdPafI