Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Ostatni dzień na składanie uwag – MPZP Słomczyn zachodni

Wtorek (23 maja) jest ostatnim dniem na złożenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych (etap 1). Można to zrobić na piśmie – w kancelarii urzędu lub w formie elektronicznej – mailowo i za pośrednictwem platformy ePUAP.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna zachodniego i terenów przyległych (etap 1), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, był wyłożony do publicznego wglądu od 18 kwietnia do 9 maja 2023 r. Ponadto 27 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami.

Zgłaszanie uwag

Z kolei wtorek (23 maja) jest ostatnim dniem na złożenie uwag do projektu planu. Można je przekazać:

 • na piśmie:
  • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77);
  • drogą korespondencyjną wysyłając na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna (liczy się data stempla pocztowego);
    
 • w formie elektronicznej:
  • za pomocą skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
  • za pomocą poczty elektronicznej wysyłając na adres e-mail: urzadat[2]konstancinjeziorna [dot] pl.

Uwagi powinny zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej uwagę lub nazwę firmy lub instytucji, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz treść uwagi.

Dokumentacja

Z dokumentacją można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie przestrzenne oraz raz w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem: gsip.konstancinjeziorna.pl.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/ostatni-dzien-na-skladanie-uwag-mpzp-slomczyn-zachodni


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/ostatni-dzien-na-skladanie-uwag-mpzp-slomczyn-zachodni

Załączniki
 • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
 • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2023-04/s%C5%82omczyn.png?h=58b98e48&itok=sbzLe865
 • [2] https://www.konstancinjeziorna.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif