Projekt partnerski ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piaseczyńskiego poprzez budowę systemów zintegrowanego monitoringu i wczesnego ostrzegania w sytuacjach nagłego wystąpienia zagrożeń, poważnych awarii i zjawisk katastrofalnych oraz wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w tym zakresie.

Realizacja celu nastąpiła poprzez budowę 71 punktów alarmowych w wyznaczonych miejscach we wszystkich gminach powiatu: w gminie Piaseczno – 15 szt., w gminie Góra Kalwaria – 12 szt., w gminie Lesznowola – 10 szt., w gminie Prażmów – 6 szt., w gminie Konstancin-Jeziorna – 9 szt. oraz w gminie Tarczyn – 15 szt. oraz zainstalowanie 1 centrali powiatowej wraz z aplikacją sterującą w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piasecznie.

Całkowita wartość projektu: 1 494 297,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 168 946,13 zł.

Okres realizacji 19.11.2015–30.09.2017

Projekt realizowany był przez powiat piaseczyński wraz z gminami: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów i Tarczyn.

logo[0]

 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/funds/budowa-systemu-ostrzegania-i-alarmowania-ludnosci-o-zagrozeniach-w-powiecie-piaseczynskim

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/pliki/logotypy%20znaki%20graficzne/znaki%20graficzne%20fundusze%20europejskie%20program%20regionalny%20mazowsze.jpg