20 maja 2013 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę z Władzą Wdrażająca Programy Europejskie i tym samym przystąpiła do realizacji projektu p.n. „Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz budżetu państwa.

W grudniu 2013 r. zakończył się najważniejszy etap realizacji projektu – mieszkańcy, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie odbyli szkolenia oraz otrzymali komputery i dostęp do Internetu. Dzięki temu 70 gospodarstw domowych z gminy Konstancin-Jeziorna uzyskało nowe kompetencje w zakresie obsługi komputera oraz otrzymało możliwość korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Kolejnych 50 komputerów trafiło do bibliotek i szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym, dzięki czemu każdy mieszkaniec może skorzystać z komputera z dostępem do Internetu.

Realizacja projektu pozwoliła na zmniejszenie poziomu zagrożenia wykluczeniem cyfrowym wśród mieszkańców gminy, umożliwiła zdobycie nowych kompetencji, wywarła pozytywny wpływ na zwiększenie spójności społecznej oraz pozwoliła stworzyć podwaliny pod budowę społeczeństwa funkcjonującego w realiach gospodarki opartej na wiedzy.

Całkowita wartość projektu wyniosła 897 370,00 zł.

logo[0]

 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/funds/konstancin-jeziorna-gmina-bez-wykluczenia-cyfrowego-2013

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/pliki/logotypy%20znaki%20graficzne/logotyp%20programu%20Innowacyjna%20Gospodarka_0.JPG