Let's talk – podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu piaseczyńskiego.

W dniu 12.05.2008 r. powiat piaseczyński podpisał umowę partnerską z pięcioma gminami powiatu piaseczyńskiego: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Prażmów i Tarczyn, a następnie, jako Lider Projektu, złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Let's talk podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu Powiatu Piaseczyńskiego” w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Projekt był w 85% finansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, w 10 % ze środków budżetu państwa, natomiast wkład własny beneficjenta wynosił tylko 5%.

Celem ogólnym projektu było podniesienie poziomu obsługi interesantów cudzoziemców oraz wzrost jakości pracy urzędników jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu piaseczyńskiego. Projekt polegał na zorganizowaniu kursów z następujących języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla pracowników samorządowych. Projekt realizowany był przez cztery semestry nauki, zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu zgodnie ze standardami określonymi w programie Rady Europy. Dla zwiększenia efektywności nauczania program był wzbogacony o technologie multimedialne, w tym techniki e-learningu. W projekcie wzięło udział 289 urzędników, w tym 65 osób z Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Projekt został pozytywnie rozliczony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w listopadzie 2011 r.

Całkowity budżet projektu wyniósł 1 558 000,00 zł, w tym dla gminy Konstancin-Jeziorna: 239 296,83 zł.

logo[0]

 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/funds/lets-talk-podniesienie-umiejetnosci-jezykowych-pracownikow-administracji-samorzadowej-z

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/pliki/logotypy%20znaki%20graficzne/znaki%20graficzne%20projektu%20Kapita%C5%82%20Ludzki_2.jpg