W dniu 29 października 2018 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała z Fundacją Promocji Gmin Polskich umowę o powierzenie grantu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

W ramach konkursu można było otrzymać grant w wysokości od 15 do 150 tys. zł. Otrzymane dofinansowanie w maksymalnej wysokości 150 000 zł zostało wykorzystane na podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Osoby powyżej 25 roku życia mogły wziąć udział w jednym z siedmiu modułów szkoleniowych:

  • Rodzic w Internecie,
  • Mój biznes w sieci,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Działam w sieciach społecznościowych,
  • Tworzę własną stronę internetową (blog),
  • Rolnik w sieci,
  • Kultura w sieci.

Uczestnicy szkoleń nabyli umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów i korzystania z usług publicznych.

 

logo[0]

 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/funds/podniesienie-kompetencji-cyfrowych-mieszkancow-wojewodztwa-mazowieckiego

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/pliki/logotypy%20znaki%20graficzne/znaki%20graficzne%20fundusze%20europejskie%20polska%20cyfrowa_0.jpg