W dniu 13 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała dotację ze środków finansowych budżetu województwa mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Konstancin-Jeziorna”.

Celem projektu było polepszenie jakości życia mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna poprzez poprawę jakości powietrza dzięki zlokalizowaniu wszystkich źródeł niskiej emisji. Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu przez firmę zewnętrzną wybraną zgodnie z PZP inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła, na terenie gminy. Objęła  ok. 6000 punktów adresowych, z czego ok. 5300 były to budynki mieszkalne. Inwentaryzacje przeprowadzono metodą kombinowaną, czyli połączeniem metody wywiadu bezpośredniego oraz metody rejestrowej.

Wykonanie inwentaryzacji pozwoliło na wprowadzenie działań i rozwiązań, które znacząco zmniejszają poziomy zanieczyszczeń w powietrzu takich jak PM10 czy PM2,5, a tym samym wpływają pozytywnie na stan zdrowia mieszkańców jedynego uzdrowiska na Mazowszu.

Kwota dofinansowania wyniosła 168 000,00 zł.

logotyp programu; z lewej strony napis MIWOP kolejno czerwony napis Mazowsze oraz czarny napis 2020[0]


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/funds/miwop-mazowsze-2020-dla-gminy-konstancin-jeziorna

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/pliki/logotypy%20znaki%20graficzne/miwop.jpg