Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Mirkowska 43C
05-520 Konstancin-Jeziorna

Posegregowane odpady, odpady wielkogabarytowe i elektroodpady, a także odpady remontowo-budowlane i niebezpieczne mieszkańcy gminy mogą przywieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Są to:

 • papier i tekturę;
 • tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;
 • szkło;
 • tekstylia;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • drewno;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia;
 • zużyte opony;
 • gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe.

GPSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/page/gminny-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/page/gminny-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych

Załączniki
 • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
 • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/image_and_text/public/2021-05/PSZOK%20mniejsze.jpg?itok=UMXhf6Tm