Gmina Konstancin-Jeziorna rozszerzyła zasięg istniejącej publicznej sieci Wi-Fi o 10 nowych punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu o wysokich parametrach technicznych. Samorząd pozyskał na ten cel kwotę 64 368,00 złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hotspotów, dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internet.

W ramach umowy gmina rozszerzyła zasięg istniejącej publicznej sieci Wi-Fi, o 10 nowych lokalizacji:

 • w okolicach świetlicy przy ul. Anny Walentynowicz 24 na Osiedlu Mirków;
 • przy Willi Gryf będącej siedzibą filii Konstancińskiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej oraz świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży;
 • przy Willi Kamilin, gdzie mieści się sala ślubów;
 • przy amfiteatrze w Parku Zdrojowym;
 • przy tężni w Parku Zdrojowym;
 • przy siłowni „pod chmurką” w Parku Zdrojowym;
 • na placu zabaw na Osiedlu Mirków;
 • na placu zabaw przy ul. Południowej;
 • na placu zabaw na Osiedlu Kozia;
 • na placu zabaw na terenie sołectwa Parcela.

 

Grafika – cztery logotypy obok siebie. Od lewej: niebieski prostokąt z 3 kolorowymi gwiazdkami i napis Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, biało-czerwony prostokąt i napis Rzeczypospolita Polska, niebieski wielobok wypełniony żółtymi kropkami i napis Centrum Projektów Polska Cyfrowa, niebieski prostokąt, a w nim są w okręgu ułożone gwiazdki i napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.