9 sierpnia 2013 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę z wojewodą mazowieckim w sprawie wsparcia na realizację zadania pn. „Budowa budynku żłobka gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Konstancin-Jeziorna”.

Celem programu „Maluch" 2013 była realizacja polityki rodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi poprzez m.in. wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

Dzięki podpisanemu porozumieniu, w roku 2013, w ramach inwestycji wykonano: fundamenty, ściany nadziemia, stropy, schody, ścianki działowe, posadzki, elewacja wraz z dociepleniem ścian, instalacje wewnętrzne (wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, węzeł centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej).

Budowa żłobka zakończyła się w 2014 roku. Obiekt uroczyście otworzono 29 sierpnia 2014 r.

Całkowita wartość prac zrealizowanych w roku 2013 wyniosła 2 902 340 zł, z czego dotacja rządowa opiewała na kwotę 1 432 595 zł.