Projekt pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obszar wsi Czarnów” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie pożyczki nr 142/07/0W/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej oraz poprawa stanu wód gruntowych, dodatkowo możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej stworzyła mieszkańcom szansę na poprawę podstawowych warunków życia.

Na obszarze objętym projektem zastosowano kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną wykonaną z rur PVC i PE układanych we wzmocnionych wykopach. W ramach przedsięwzięcia zostało wykonanych 2 875,52 m sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto wybudowano także przepompownie z odprowadzeniem ścieków.

Kwota pożyczki: 1 064 345,00 zł

 

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z lewej strony zielony listek wpisany w niebieski okrąg, z parej strony napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kolorze niebieskim