W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” gmina Konstancin-Jeziorna otrzyma dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska”.

Zakres przedmiotowego zadania obejmie budowę ziemnej kablowej linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego typu YAKXS4*25 mm kw w rurze ochronnej 75 mm wraz z montażem 4 słupów stalowych o wysokości 8 m montowanych na fundamentach prefabrykowanych  z wysięgnikami długości 1 m oraz oprawami oświetlenia drogowego typu LED o mocy 21 W. Instalacja oświetlenia na terenie sołectwa Kępa Oborska jest bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na wzrost bezpieczeństwa kierowców, pieszych, rowerzystów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Powyższa inwestycja przyczyni się do podniesienia standardu życia i pracy na wsi co stanowi główny priorytet wśród społeczności lokalnej. Ponadto budowa oświetlenia drogowego polepszy widoczność na drodze oraz zwiększy komfort w ruchu drogowym.

Kwota dofinansowania wynosi 9 453,00 zł.

Z lewej strony czarny napis MIAS, na środku czerwony napis Mazowsze, z prawej czarny napis 2021.