2 czerwca 2022 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” gmina Konstancin-Jeziorna otrzyma dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia w Kierszku”.

Zakres przedmiotowego zadania obejmował budowę ziemnej kablowej linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego typu YAKXS4*25 mm² w rurze ochronnej 75 mm wraz z montażem słupów stalowych o wysokości 8 m montowanych na fundamentach prefabrykowanych  z wysięgnikami oraz oprawami oświetlenia drogowego typu LED.

Instalacja oświetlenia na terenie sołectwa Kierszku była bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Realizacja zadania wpłynęła pozytywnie na wzrost bezpieczeństwa kierowców, pieszych, rowerzystów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Powyższa inwestycja przyczyniła się do podniesienia standardu Życia i pracy na wsi co stanowiło główny priorytet wśród społeczności lokalnej. Ponadto Budowa oświetlenia drogowego polepszyła widoczność na drodze oraz zwiększy komfort w ruchu drogowym.

Kwota dofinansowania wyniosła 10 000,00 zł.

Mogo Mazowsza i tekst: dla sołectw