Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Rejon ul. Kolejowej (etap 2) – wyłożenie planu i dyskusja

We wtorek (28 lutego) o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 2). Będzie ona również transmitowana na żywo w Internecie na serwisie YouTube.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 2), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, jest dostępny od 15 lutego do 8 marca  2023 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, w godz. 9.00–15.00). Dokumenty można znaleźć także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie przestrzenne oraz Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej.

Dyskusja i zgłaszanie uwag

Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami zaplanowano na 28 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 77, pierwsze piętro). Będzie ona również transmitowana na żywo w Internecie na serwisie YouTube.  

Uwagi do dokumentu – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której ona dotyczy – należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2023 r. Można je przekazać:

 • na piśmie:
  1. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77);
  2. drogą korespondencyjną wysyłając na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
    
 • w formie elektronicznej:
  1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl.

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/rejon-ul-kolejowej-etap-2-wylozenie-planu-i-dyskusja