Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Gminna dotacja na wymianę pieca

Gmina Konstancin-Jeziorna już od kilku lat dotuje modernizację systemów ogrzewania. W 2024 r. na likwidację starego pieca węglowego i zakup proekologicznego urządzenia można otrzymać do 5 tys. zł. Trzeba tylko złożyć wniosek.

Na podstawie uchwał

Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 432/8/33/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.

Dla kogo?

Dotację może otrzymać każdy, kto posiada budynek – znajdujący się na terenie naszej gminy – ogrzewany piecem na paliwo stałe – zarówno osoby fizyczne, jaki i przedsiębiorcy. O przyznaniu dotacji decyduje poprawność złożonego wniosku oraz kolejność zgłoszenia – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Wysokość dotacji

Dotacja udzielana w 2024 r. obejmuje wymianę pieców opalanych na paliwa stałe na piece gazowe, olejowe, elektryczne lub pompy ciepła i wynosi 75 proc. wartości modernizacji systemu grzewczego, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Dotację należy rozliczyć najpóźniej do 15 listopada.

Co należy zrobić, aby uzyskać dotację

 • Złożyć do Urzędu Miasta i Gminy wniosek – wzór do pobrania poniżej lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Środowisko i ekologia/Powietrze.
 • Podpisać z gminą umowę dotacyjną.
 • Zdemontować i legalnie zutylizować stary piec. Kupić, zainstalować i uruchomić nowe urządzenie grzewcze.
 • Złożyć wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy (tel.: 22 484 24 24).

 

Liczba wniosków i udzielonych dotacji w latach 2017–2023:

 • 2017 r. – wpłynęły 24 wnioski, przyznano 15 dotacji na kwotę 49 531,97 zł;
 • 2018 r. – wpłynęły 22 wnioski, przyznano 15 dotacji na kwotę 48 561,61 zł;
 • 2019 r. – wpłynęły 33 wnioski, przyznano 29 dotacji na kwotę 84 283,07 zł;
 • 2020 r. – wpłynęło 25 wniosków, przyznano 15 dotacji na kwotę 72 665,37 zł;
 • 2021 r. – wpłynęły 44 wnioski, przyznano 35 dotacji na kwotę 188 505,78 zł;
 • 2022 r. – wpłynęło 30 wniosków, przyznano 27 dotacji na kwotę 285 110,99 zł;
 • 2023 r. – wpłynęło 17 wniosków, przyznano 16 dotacji na kwotę 138 857,33 zł. 

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/page/gminna-dotacja-na-wymiane-pieca