22 października 2018 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę z wojewodą mazowieckim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w ramach resortowego program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018.

Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Poprzez działania polegające na zapewnieniu dostępu do opieki nad dziećmi. Program przyczynia się do aktywizacji zawodowej rodziców oraz zwiększenia stopy zatrudnienia.

Środki finansowe w ramach programu mogą zostać rozdysponowane na 4 moduły, które obejmują dofinansowanie zadań realizowanych w instytucjach pełniących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała dofinansowanie w ramach modułu 2, który obejmuje zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach tworzonych przez gminy z udziałem programu „Maluch” w latach ubiegłych (budowa żłobka w gminie Konstancin-Jeziorna zakończyła się w 2014 roku).

Dofinansowanie przeznaczone było na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 75 miejsc opieki, w szczególności na wynagrodzenia personelu, dostawę mediów oraz  koszty związane z utrzymaniem czystości lokalu.

Całkowity koszt dofinansowania w 2018 roku wyniósł 123 750,00 zł.

Logotyp programu Maluch +, z lewej strony niebieski miś, po prawej stronie napis Maluch i znak plus również w kolorze niebieskim