24 sierpnia 2010 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie projektu „Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

Wniosek o dofinansowanie projektu gmina złożyła we wrześniu 2008 r., przeszedł on pozytywnie wszystkie etapy oceny i zajął 10. miejsce na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania na 82 wnioski, które uzyskały dofinansowanie.
Uzyskana liczba punktów to 80, co stanowiło 84,21% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Poziom dofinansowania projektu określony w umowie o dofinansowanie to 47,26 % kosztów kwalifikowanych, czyli 3 105 942,57 zł. Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo w dniu 30.09.2013 r.

Projekt adaptacji willi Hugonówka na potrzeby Konstancińskiego Domu Kultury obejmował m.in.:

  • roboty rozbiórkowe;
  • osuszenie i odgrzybienie ścian oraz założenie izolacji przeciwwilgociowych;
  • ocieplenie ścian i dachu;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
  • wykonanie instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, kotłowni, wentylacji mechanicznej, RTV, wody lodowej;
  • wykonanie oświetlenia zewnętrznego;
  • rozbudowę części budynku;
  • roboty malarskie i tynkarskie;
  • wykonanie elektroakustyki sal górnej i dolnej;
  • wyposażenie i zagospodarowanie terenu.

Prace budowlane i modernizacyjne zabytkowej willi Hugonówka prowadziła firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Żak-Zib” z Warszawy. Odrestaurowany budynek stał się siedzibą Konstancińskiego Domu Kultury. Powstały w nim sale widowiskowe umożliwiające organizację seansów filmowych, sale konferencyjne, pracownie oraz muzeum regionalne. Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt objął również zagospodarowanie terenu otaczającego willę. Po przeprowadzeniu remontu i prac adaptacyjnych willa stała się na nowo wizytówką miasta, a także centrum kultury i rozrywki. Dzięki realizacji projektu zwiększyła się atrakcyjność miasta i regionu, zarówno dla turystów krajowych i zagranicznych, jak i mieszkańców oraz kuracjuszy.

Wartość projektu wyniosła 8 301 689,66 zł.

logo