Gmina Konstancin-Jeziorna zakupiła 27 laptopów z oprogramowaniem, niezbędnych do prowadzenia nauki w trybie zdalnym. Trafią one do sześciu gminnych szkół podstawowych. Samorząd pozyskał na ten cel blisko 80 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Program „Zdalna Szkoła” organizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji umożliwia gminom oraz powiatom sfinansować zakup tabletów oraz laptopów dla uczniów oraz nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych zajęć.

Gmina Konstancin-Jeziorna 23 kwietnia 2020 r. podpisała umowę o powierzenie grantu z operatorem programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach umowy gminie przekazano 79 974,00 złotych, za które zakupiono 27 laptopów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem do nauki zdalnej. Komputery zostały przekazane do szkół podstawowych, a następnie wypożyczone – na czas zdalnego nauczania – uczniom i nauczycielom, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Po zakończeniu pandemii sprzęt pozostanie na wyposażeniu szkół w celu dalszego wspierania uczniów i nauczycieli.  

Znaki graficzne programu: od lewej trzy gwiazdy w kolorze czerwonym, żółtym i białym na niebieskim rombie, obok po prawej napis Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa w kolorze czarnym,  dalej na prawo biało-czerwona flaga i czarny napis Rzeczpospolita Polska, kolejno znak graficzny z konturem Polski i wpisanymi weń elementami elektronicznymi, pionowa czarna kreska i czarny napis Centrum Projektów Polska Cyfrowa, po prawej stronie napisy Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kolorze czarnym, z prawej strony prostokąt w kolorze niebieskim, na nim 12 żółtych gwiazd w okręgu

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego