Budowa oświetlenia w Kierszku | Konstancin-Jeziorna

Budowa oświetlenia w Kierszku

2 czerwca 2023 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” Gmina Konstancin-Jeziorna otrzyma dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia w Kierszku”.

Zakres zadania obejmował montaż solarnego oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kawęczyn. Oświetlenie zostało zamontowane w okolicach wiat i zatok przystankowych komunikacji miejskiej, skrzyżowań oraz miejsc niebezpiecznych. Instalacja oświetlenia na terenie sołectwa Kawęczyn była bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Realizacja zadania wpłynęła pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, kierowców, rowerzystów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Inwestycja podniosła znacząco standard życia mieszkańców sołectwa, co jest priorytetem dla lokalnej społeczności. Oświetlenie solarne jest energooszczędne, co znacząco wpłynie na obniżenie rachunków i zmniejszenie obciążenia budżetu gminy.

Kwota dofinansowania wyniosła 10 000,00 zł.
 

logologo