Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków | Konstancin-Jeziorna

Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków

Każdy właściciel lub zarządca nowo wybudowanego budynku – zarówno mieszkalnego, jak i usługowego – musi złożyć do CEEB deklarację o źródłach jego ogrzewania i spalania paliw. A w przypadku zmiany źródła ciepła w obiektach już istniejącym należy złożyć nową deklarację – w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma pomóc w likwidacji głównej przyczyny zanieczyszczenia powietrza w Polsce, którą jest emisja pyłów i gazów z pozaklasowych źródeł ciepła. Każdy właściciel lub zarządca nowo wybudowanego budynku – zarówno mieszkalnego, jak i usługowego – musi w ciągu 14 dni złożyć do CEEB deklarację o źródłach jego ogrzewania i spalania paliw. Do rejestru trzeba zgłosić piece i kotły, w  tym: gazowe, węglowe, kominki, pompy ciepła czy ogrzewanie z sieci. 

Przez Internet lub w urzędzie

Deklarację można złożyć przez Internet – za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu na stronie zone.gunb.gov.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. W przypadku zmiany źródła ciepła w obiektach już istniejących należy złożyć nową deklarację – w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. Przekazanie danych do CEEB jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów grozi kara grzywny. Jej wysokość waha się od 20 zł do nawet 5 tys. zł. 

Więcej informacji

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554). Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Autor
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa