Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków | Konstancin-Jeziorna

Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków

Właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i obiektów usługowych muszą przekazać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków informację czym są one ogrzewane. Deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Jest na to czas do 30 czerwca 2022 r.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma pomóc w likwidacji głównej przyczyny zanieczyszczenia powietrza w Polsce, którą jest emisja pyłów i gazów z pozaklasowych źródeł ciepła. Każdy właściciel lub zarządca budynku – zarówno mieszkalnego, jak i usługowego – musi złożyć do CEEB deklarację o źródłach jego ogrzewania i spalania paliw. Do rejestru trzeba zgłosić zarówno tzw. kopciuchy, jak i wszystkie inne piece i kotły, w  tym: gazowe, węglowe, kominki, pompy ciepła czy ogrzewanie z sieci. Przepis ten obowiązuje od 1 lipca 2021 r.

Przez Internet lub w urzędzie

Deklaracje można składać przez Internet – za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu na stronie zone.gunb.gov.pl – lub w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77). Właściciel nowo wybudowanego budynku ma na to 14 dni, natomiast właściciel obiektu już istniejącego – 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 r. Przekazanie danych do CEEB jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów grozi kara grzywny. Jej wysokość waha się od 20 zł do nawet 5 tys. zł. Do tej pory deklarację o sposobie ogrzewania budynku złożyło tylko 140 mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Więcej informacji

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554). Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Autor
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa