Ważne instytucje | Konstancin-Jeziorna

Ważne instytucje

 • Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny
  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało „Poradnik na czas kryzysu i wojny”. To zbiór praktycznych informacji i wskazówek, które przydadzą się w sytuacjach zagrożenia. Z publikacji dowiemy się m.in. co oznaczają sygnały alarmowe oraz jak zachować…
  Grafika wektorowa. Na zielonym tle tekst: Bądź gotowy. Poradnik na czas kryzysu i wojny.
 • Ochotnicze Straże Pożarne
  Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z czego 3 jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
  Dwa wozy strażackie, stojące przed dużym odnowionym budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie.
 • Komisariat Policji w Konstancinie-Jeziornie
  Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komisariat Policji w Konstancinie-Jeziornie mieści się przy ul. Polnej 4.
  Trzykondygnacyjny budynek z jasną elewacją. Na środku w pionie znajduje się duże niebieskie przeszklenie. Na górze napis Policja w białym kolorze na niebieskim tle. Przed budynkiem stoi zaparkowany radiowóz.
 • Zarządzanie kryzysowe
  Zarządzanie kryzysowe jest nowym sektorem działania organów administracji publicznej, wprowadzone ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
  dwupiętrowy budynek willi z beżową elewacją i białymi oknami. Wokół gęste zadrzewienia częściowo zasłaniające budynek
 • Straż Miejska
  Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie jest samorządową, umundurowaną formacją utworzoną do ochrony porządku publicznego. Swoją siedzibę ma przy ul. Warszawska 32.
  Dwukondygnacyjny symetryczny budynek z beżową elewacją i białymi oknami. przed budynkiem zaparkowany srebrny samochód straży oznakowany herbem gminy i napisem Straż Miejska. W tle błękitne niebo.