Skład Rady Miejskiej | Konstancin-Jeziorna

Skład Rady Miejskiej

9. kadencja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna rozpoczęła się 7 maja 2024 r. W skład prezydium 21-osobowej rady wchodzą: 

 • Karolina Komar-Osińska – przewodnicząca,
 • Magdalena Hyczko – wiceprzewodnicząca,
 • Filip Rawski – wiceprzewodniczący.

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

Siedziba Rady Miejskiej

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 484 24 61–62
e-mail: radamiejskaatkonstancinjeziorna [dot] pl

Skład Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 9. kadencji (2024–2029):

Karolina Komar-Osińska – przewodnicząca Rady Miejskiej

Radna Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska (okręg wyborczy nr 3)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 664 391 527
e-mail: karolina [dot] komar-osinskaatkonstancinjeziorna [dot] pl

Radna pełni dyżur w poniedziałki w godz. 8.30 – 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 77, pokój nr 69). 

 

Magdalena Hyczko – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Radna Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska (okręg wyborczy nr 1) 

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 505 191 231
e-mail: magdalena [dot] hyczkoatkonstancinjeziorna [dot] pl (magdalena[dot]hyczko[at]konstancinjeziorna[dot]pl)

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych  – przewodnicząca;
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Filip Rawski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Radny Komitetu Wyborczego Wyborców Współpraca Ponad Podziałami (okręg wyborczy nr 2) 

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 502 525 500
e-mail: filip [dot] rawskiatkonstancinjeziorna [dot] pl (filip[dot]rawski[at]konstancinjeziorna[dot]pl)

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu;
 • Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej;
 • Doraźna Komisja ds. Polityki Senioralnej.
Rafał Biernacki 

Radny Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska (okręg wyborczy nr 4)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 516 087 971
e-mail: rafal [dot] biernackiatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych;
 • Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu;
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Anna Borowska

Radna Komitetu Wyborczego Wyborców Konstancin Jutra (okręg wyborczy nr 2)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 502 431 371
e-mail: anna [dot] borowskaatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych;
 • Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych.
Monika Bukowińska

Radna Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska (okręg wyborczy nr 1)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 508 286 077
e-mail: monika [dot] bukowinskaatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych;
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska  – przewodnicząca;
 • Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej;
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Gabriela Dworniak-Niewiarowska

Radna Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska (okręg wyborczy nr 2)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 798 504 823
e-mail: gabriela [dot] dworniak-niewiarowskaatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych;
 • Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu – przewodnicząca.
Adam Grzegorzewski

Radny Komitetu Wyborczego Wyborców Konstancin Jutra (okręg wyborczy nr 3)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, tel.: 608 498 164
e-mail: adam [dot] grzegorzewskiatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych;
 • Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu;
 • Doraźna Komisja ds. Polityki Senioralnej.
Katarzyna Jacyna

Radna Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska (okręg wyborczy nr 4)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 608 365 055
e-mail: katarzyna [dot] jacynaatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
 • Komisja Rewizyjna;
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – przewodnicząca.
Bogusław Komosa

Radny Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości (okręg wyborczy nr 4)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 500 121 626
e-mail: boguslaw [dot] komosaatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych;
 • Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych;
 • Komisja Rewizyjna.
Michał Mendala 

Radny Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska (okręg wyborczy nr 1)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 600 625 507
e-mail: michal [dot] mendalaatkonstancinjeziorna [dot] pl (michal[dot]mendala[at]konstancinjeziorna[dot]pl)

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych;
 • Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu.

Tomasz Nowicki

Radny Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości (okręg wyborczy nr 3)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 508 834 352
e-mail: tomasz [dot] nowickiatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu;
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Krzysztof Podsiadło

Radny Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska (okręg wyborczy nr 3)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 795 354 141
e-mail: krzysztof [dot] podsiadloatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych;
 • Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych – przewodniczący;
 • Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu;
 • Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Iwona Siudzińska

Radna Komitetu Wyborczego Wyborców Konstancin Jutra (okręg wyborczy nr 4)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 600 873 050
e-mail: iwona [dot] siudzinskaatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych;
 • Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu;
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Izabela Skonecka

Radna Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska (okręg wyborczy nr 2)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 577 582 126
e-mail: izabela [dot] skoneckaatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych;
 • Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych;
 • Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu;
 • Doraźna Komisja ds. Polityki Senioralnej – przewodnicząca.
Marek Skowroński

Radny Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości (okręg wyborczy nr 2)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 696 065 285 
e-mail: marek [dot] skowronskiatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Rewizyjna;
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Patrycja Stańczyk

Radna Komitetu Wyborczego Wyborców Współpraca Ponad Podziałami (okręg wyborczy nr 1) 

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 662 019 861
e-mail: patrycja [dot] stanczykatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych;
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
 • Komisja Rewizyjna.
Irena Śliwka

Radna Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości (okręg wyborczy nr 4)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 518 233 056
e-mail: irena [dot] sliwkaatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu;
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Piotr Wasilewski

Radny Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska (okręg wyborczy nr 3)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 601 155 599
e-mail: piotr [dot] wasilewskiatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych;
 • Komisja Rewizyjna – przewodniczący;
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Iwona Wiercińska

Radna Komitetu Wyborczego Wyborców Współpraca Ponad Podziałami (okręg wyborczy nr 4) 

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 600 230 000
e-mail: iwona [dot] wiercinskaatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych;
 • Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej – przewodnicząca.

Włodzimierz Wojdak

Radny Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości (okręg wyborczy nr 1)

Kontakt:

Biuro Rady Miejskiej (ul. Piaseczyńska 77)
tel.: 22 484 24 61–62, kom.: 608 090 983
e-mail: wlodzimierz [dot] wojdakatkonstancinjeziorna [dot] pl

Członkostwo w komisjach:

 • Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych;
 • Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych;
 • Doraźna Komisja ds. Polityki Senioralnej.