Raporty o stanie gminy | Konstancin-Jeziorna

Raporty o stanie gminy

 
Raport o stanie gminy jest dokumentem opracowywanym cyklicznie w celu przedstawienia społeczności Konstancina-Jeziorny aktualnego stanu samorządu.
 
To podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności realizacji przez organ wykonawczy m.in. programów i strategii, uchwał rady miejskiej i działań na rzecz mieszkańców. W dokumencie znajdziemy również informację o sytuacji finansowej samorządu, a także dane i analizy związane z jego funkcjonowaniem, w takich obszarach jak m.in.: edukacja, infrastruktura i gospodarka komunalna, ochrona środowiska, inwestycje, zarządzanie samorządowe oraz zdrowie, pomoc społeczna i wsparcie rodzin. To także najaktualniejsze kompendium wiedzy na temat gminy.
 
Raport ma charakter publiczny i jest corocznie prezentowany na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym każdy mieszkaniec naszej gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, musi złożyć do przewodniczącej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie takie musi wpłynąć najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiany raport. Wzór zgłoszenia załączony jest poniżej.
Autor
Patryk Siepsiak