wniosek | Konstancin-Jeziorna

wniosek

Numer PESEL oraz profil zaufany / Номер PESEL та довірений профіль

Jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś/przybyłaś do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w twoim kraju? Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.