Budowa sieci wodociągowej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

Budowa sieci wodociągowej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna

W dniu 14 listopada 2014 roku Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki nr 0136/14/GW/P na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna”. Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 202 220,00 zł.

Głównym celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie.

Sieć wodociągowa została zaprojektowana z rur z PE 100SDR 17 PN11. Zaopatruje mieszkańców Parceli w wodę na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe. Projekt przewidywał wykonanie podejść do przyłączenia działek budowlanych.

Dla sieci wodociągowej przewidziano następującą armaturę:

  • zasuwy żeliwne,
  • hydranty ppoż. nadziemne i podziemne,
  • zawory napowietrzająco-odpowietrzające,
  • zawory spustowe.

Przeważająca część inwestycji została wykonana w technologii wykopów otwartych. Jedynie przejścia pod drogami z nawierzchnią asfaltową, przejścia pod przepustami melioracyjnymi oraz zbliżenia do cennych egzemplarzy drzew wykonane zostały metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.

Dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Parcela, zgodnie z warunkami technicznymi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancie-Jeziornie zaprojektowano sieć wodociągową pierścieniową, łączącą sieci wodociągowe DN100 w miejscowości Obory i DN100 w miejscowości Słomczyn.

W Oborach włączenie do istniejącej sieci przewidziano w drodze gminnej. W Słomczynie włączenie do istniejącej sieci przewidziano na skrzyżowaniu ulic Wiślanej, Łyczyńskiej i Baczyńskiego.

Budowa sieć wodociągowej pozwoliła na zasilenie w wodę istniejących gospodarstw domowych zabudowy jednorodzinnej, a także wpłynęła na poprawę warunków sanitarnych oraz zminimalizowała zagrożenie epidemiologiczne. Stworzono również możliwość do podłączenia nowych obiektów oraz zabezpieczono potrzeby mieszkańców związane z ochroną przeciwpożarową.

Przeprowadzona inwestycja stworzyła mieszkańcom szansę na poprawę podstawowych warunków życia.

Kwota pożyczki wyniosła 202 220,00 zł.

 

 

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z lewej strony zielony listek wpisany w niebieski okrąg, z parej strony napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kolorze niebieskim