MIWOP Mazowsze 2021 dla gminy Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

MIWOP Mazowsze 2021 dla gminy Konstancin-Jeziorna

W dniu 30 czerwca 2021 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2021” gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała dotację ze środków finansowych budżetu województwa mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Wynajem platformy do badania składu dymu/powietrza w gminie Konstancin-Jeziorna”.

Celem projektu było polepszenie jakości życia mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna poprzez zwiększenie świadomości społecznej związanej z ochroną powietrza. Realizacja zadania polegała na wynajęciu platformy mobilnej wyposażonej w sensory elektrochemiczne i laserowe do pomiaru stężenia zanieczyszczeń w powietrzu tj. pyłów zawieszonych PM1, PM 2.5, PM10 oraz związków NO, NO2, CO, LZO. Realizacja powyższego zadania pozwoliło na wprowadzenie działań i rozwiązań, które znacząco zmniejszają poziomy zanieczyszczeń w powietrzu takich jak PM10 czy PM2,5, a tym samym wpływają pozytywnie na stan zdrowia mieszkańców jedynego uzdrowiska na Mazowszu.

Kwota dofinansowania wyniosła 20 000,00 zł. 

Zadanie pn. „Wynajem platformy wielozadaniowej badającej skład dymu/powietrza w gminie Konstancin-Jeziorna" zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

logotyp programu; z lewej strony napis MIWOP kolejno czerwony napis Mazowsze oraz czarny napis 2020