Rozbudowa SUW Warecka w Konstancinie-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

Rozbudowa SUW Warecka w Konstancinie-Jeziorna

W dniu 14 listopada 2014 roku Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki nr 0159/14/GW/P na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa SUW Warecka w Konstancinie-Jeziorna”.

Głównym celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie. Źródłem zasilania w wodę miasta jest stacja wodociągowa przy ul. Wareckiej oraz woda zakupywana z miasta Piaseczna. Istniejące urządzenia technologiczne uzdatniające wodę w stacji SUW Warecka eksploatowane są od lat 1998–2000. Jakość wody pozyskiwanej z indywidualnych źródeł – studnie kopane – ulega stałemu pogorszeniu z uwagi spływ zanieczyszczonych wód powierzchniowych i występujące lokalnie skażenia bakteriologiczne. Wody czerpane poprzez indywidualne studnie głębinowe charakteryzują się obecnością stosunkowo dużych ilości żelaza i manganu. Wobec powyższego, w celu zwiększenia produkcji wody uzdatnionej, zdecydowano o modernizacji Stacja Uzdatniania Wody SUW Warecka.

Nowa Stacja Uzdatniania Wody pobiera wody podziemne czwartorzędowe poprzez 5 studni ujęciowych. Pozyskana w ten sposób woda surowa poddana zostaje napowietrzeniu. Po ewentualnej korekcie odczynu Ph wody surowej, nastąpi filtracja medium w filtrach ciśnieniowych wypełnionych złożem czterowarstwowym (żwir, piasek, piluzoryt, antracyt). Po przeprowadzeniu procesu dezynfekcji woda zostanie zmagazynowana w zbiorniku wyrównawczym wody czystej lub bezpośrednio podana odbiorcom zestawem pomp sieciowych wirowych wielostopniowych z wałem pionowym.

Przeprowadzona inwestycja stworzyła mieszkańcom szansę na poprawę podstawowych warunków życia.

Inwestycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 1 506 380,00 zł.

 

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z lewej strony zielony listek wpisany w niebieski okrąg, z parej strony napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kolorze niebieskim