Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6x6 dla OSP Bielawa | Konstancin-Jeziorna

Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6x6 dla OSP Bielawa

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6x6 dla OSP Bielawa” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie pożyczki nr 0158/14/NZ/P z dnia 14.11.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu był zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6x6 dla OSP Bielawa.

Zakupiony sprzęt to samochód pożarniczy z napędem 6x6, wyposażony w zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę jednozakresową, linię szybkiego natarcia niskociśnieniową o długości węża 40 m na zwijadle oraz wzmocnione zawieszenie mechaniczne.

Zakup wozu bojowego dla OSP Bielawa, usprawnił działania ratownicze oraz szybką likwidację skutków awarii chemicznych i klęsk żywiołowych. Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo publiczne.

Kwota udzielonej pożyczki: 234 000,00 zł.

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z lewej strony zielony listek wpisany w niebieski okrąg, z parej strony napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kolorze niebieskim