Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | Konstancin-Jeziorna

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Miasto stołeczne Warszawa i okoliczne gminy dostały na wspólne inwestycje w rozwój aglomeracji warszawskiej prawie 165 mln euro na wspólne inwestycje. Unijne pieniądze przeznaczono głównie na drogi rowerowe, parkingi przesiadkowe, wsparcie przedsiębiorców i rozwój e-usług. Fundusze były dostępne dzięki współpracy gmin w ramach unijnego programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Najwięcej środków (prawie 84 miliony euro) gminy przeznaczyły na rozbudowę infrastruktury rowerowej oraz systemu parkingów przesiadkowych (P+R). Unijne środki wsparły również wchodzących na rynek przedsiębiorców oraz promocję gospodarczą metropolii. Gminy przeznaczyły również ponad 16 milionów euro na rozwój elektronicznych usług publicznych – urzędowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych.

Samorządy stowarzyszone w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych zadeklarowały uzupełnienie tych sum o dodatkowe pieniądze z własnych środków. Ich łączna kwota wyniosła co najmniej 35 milionów euro. Współpraca gmin z tak zwanego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego to doskonała lekcja budowania dobrych relacji, które służą nie tylko rozwiązywaniu wspólnych problemów ale również wykorzystaniu atutów regionu.

Unijne środki, jakie zostały przekazane na realizację zadań, pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (141,1 miliona euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (23,7 miliona euro). Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.