Szkoły ponadpodstawowe – publiczne | Konstancin-Jeziorna

Szkoły ponadpodstawowe – publiczne

18-05-2021

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna funkcjonuje jedna szkoła ponadpodstawowa, której organem prowadzącym jest powiat piaseczyński. Jest to Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 42 81
e-mail: sekretariatatzskj [dot] pl
www.zskj.pl

W skład Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie wchodzą:

  • 1. Liceum Ogólnokształcące oferujące kształcenie w klasach: rehabilitacyjnej, fizjoterapii, humanistycznej i matematycznej.
  • Technikum nr 1 kształcące w zawodzie technik logistyk.

Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2021/2022:

  • 1. Liceum Ogólnokształcące – rehabilitacja, matematyka.
  • Technikum nr 1 – technik logistyk.