Burmistrz prezentuje raport o stanie gminy | Konstancin-Jeziorna

Burmistrz prezentuje raport o stanie gminy

31-05-2021

Burmistrz Konstancina-Jeziorny przygotował raport o stanie gminy za 2020 rok. Dokument został już przekazany Radzie Miejskiej. Zostanie też zaprezentowany podczas sesji absolutoryjnej, która odbędzie się 30 czerwca.

Przygotowanie raportów to wymóg, wprowadzony wraz ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym, wedle której burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast co roku (do końca maja) muszą przedstawić radzie raport o stanie gminy.

Wszystko w jednym dokumencie

Najnowszy raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku, a w szczególności realizację przez organ wykonawczy różnych programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej, budżetu partycypacyjnego czy innych działań na rzecz mieszkańców. W liczącym 117 stron dokumencie znajdziemy również informację o bieżącej sytuacji finansowej samorządu, a także dane i analizy związane z funkcjonowaniem gminy w takich obszarach, jak m.in.: edukacja, gospodarka, zdrowie, pomoc społeczna i inwestycje. 

W raporcie zostały też szczegółowo opisane działania prowadzone przez samorząd w związku z trwającą pandemią COVID-19. – Znajdą w nim Państwo informacje o tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz potencjał na tle podobnych do nas gmin, a także w którym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy – mówi burmistrz Kazimierz Jańczuk. – To dokument o nas samych i dla nas samych – mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Debata o raporcie

Raport ma charakter publiczny i zostanie zaprezentowany na absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, którą zaplanowano na 30 czerwca (środa) o godz. 10.00. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym każdy mieszkaniec gminy może wziąć udział w debacie nad raportem. Jest jednak jeden warunek –  do przewodniczącej Rady Miejskiej należy złożyć zgłoszenie (wzór druku do pobrania poniżej), poparte podpisami co najmniej 50 osób. Musi ono wpłynąć najpóźniej do 29 czerwca, czyli dnia poprzedzającego dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie gminy. Po debacie radni zadecydują o tym, czy udzielić wotum zaufania burmistrzowi gminy.

Tu znajdziesz raport

Raport o stanie gminy za 2020 rok dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Urząd Miasta i Gmina – Raporty o stanie gminy Zachęcamy też do zapoznania się interaktywną wersją raportu, którą można zobaczyć na stronie: konstancin-jeziorna-2020.curulis.pl.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Budynek z czerwonej cegły z duzymi oknami. Nad nim błękitne niebo.

    Pierwsze posiedzenia komisji wyborczych

    Obwodowe komisje wyborcze, odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie głosowania w zbliżających się wyborach parlamentarnych, rozpoczynają pracę. Komisarz wyborczy wyznaczył terminy pierwszych posiedzeń, na których komisje oficjalnie się ukonstytuują.
  • Śmieciarka odbiera odpady

    Przedłużona współpraca z firmą Jarper i nowe harmonogramy

    Uwaga mieszkańcy! Na okres od 1 do 31 października zostaje przedłużona współpraca z firmą Jarper Sp. z o.o., która to na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tymczasowo świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych. Obowiązują nowe harmonogramy dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.