Prezentujemy raport o stanie gminy za rok 2021 | Konstancin-Jeziorna

Prezentujemy raport o stanie gminy za rok 2021

31-05-2022

Raport o stanie gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 rok jest już gotowy. W poniedziałek (30 maja) burmistrz Kazimierz Jańczuk przekazał go Radzie Miejskiej. Debata nad dokumentem odbędzie się na sesji absolutoryjnej, która planowana jest na 22 czerwca.

Coroczny raport o stanie gminy to efekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym, które zostały wprowadzone w 2018 r. Ten dla gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 r. jest już gotowy i w poniedziałek (30 maja) został przekazany Radzie Miejskiej. 

Najnowszy raport

Raport jest kompleksową prezentacją pozwalającą na ocenę wszystkich aspektów działalności gminy. Obiektywnie ukazuje jej miejsce na tle osiągnięć innych, porównywalnych 76 samorządów w Polsce. Znajdziemy w nim podsumowanie ubiegłorocznej działalności burmistrza, a w szczególności realizację przez organ wykonawczy różnych programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej, budżetu partycypacyjnego czy innych działań na rzecz mieszkańców. – Miniony rok, na tle lat poprzednich, był wyjątkowy – pisze w słowie wstępnym do raportu Kazimierz Jańczuk. – Pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na wielu obszarach życia gminy wymuszając ograniczenia w funkcjonowaniu m.in. szkół, przedszkoli, służby zdrowia i urzędów, co miało również wpływ na realizację ustanowionych przez radę zadań. Z perspektywy czasu ocenić należy, że w tych szczególnych okolicznościach służby samorządowe naszej gminy zdały egzamin.

W liczącym 139 stron raporcie ujęte zostały także informacje na temat bieżącej sytuacji finansowej samorządu, a także dane i analizy związane z funkcjonowaniem gminy w takich obszarach, jak m.in.: edukacja, inwestycje, infrastruktura i gospodarka komunalna, edukacja, sprawy społeczne oraz zdrowie. 

Debata o raporcie

Raport ma charakter publiczny i zostanie zaprezentowany na absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, którą zaplanowano na 22 czerwca (środa) o godz. 10.00. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym każdy mieszkaniec może wziąć udział w debacie nad raportem. Jest jednak jeden warunek –  do przewodniczącej RM należy złożyć zgłoszenie (druk do pobrania poniżej), poparte podpisami co najmniej 50 osób. Musi ono wpłynąć najpóźniej do 21 czerwca, czyli dnia poprzedzającego datę sesji, na której raport będzie omawiany.

Tu znajdziesz raport

Raport o stanie gminy za 2021 rok dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Urząd Miasta i Gmina/Raporty o stanie gminy. Można go także pobrać z naszej strony (poniżej). Interaktywną wersją dokumentu znajdziemy na stronie: konstancinjeziorna-2021.curulis.pl.

Autor
Patryk Siepsiak